РАМ – Пловдив

Регионалният археологически музей в Пловдив (РАМ – Пловдив) е една от най-старите културни институции в България. Официално открит през 1882 г., неговото развитие преминава през етапа на археологическо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като Археологически музей през 1920 година.

Регионален археологически музей град Пловдив е специализиран музей за  археология и история, разполагащ със седем основни колекции- праисторическо изкуство тракийско изкуство, древногръцко изкуство, римско изкуство, средновековно изкуство, възрожденско изкуство и нумизматична колекция. Той е с утвърдена научно-образователна дейност и притегателен център за културен туризъм. За първи път археологуческият музей се помещава в книгохранилището при Областната дирекция на народното просвещение на Източна Румелия, което е било настанено в конака на Исмаил бей, намиращ се на днешната ул. „Христо Г. Данов” № 17, бившата ул. „Генерал Владимир Заимов”.

От 1 март 1883 г. музеят и библиотеката напускат конака на Исмаил бей и биват настанени от директора Ил. С. Йовчев в едно „по-удобно за целта здание на сарача Еминаа Хаджи Неджибов”, което се е намирало в северните склонове на Сахат тепе, до Евангелистската църква.