Целеви групи

Целеви групи върху, които проектът оказва влияние са:

– изследователи, студенти, музейни и научни специалисти работещи с документи от културното наследство;
– културните и научни институции в Пловдив;
– младежи от ромски произход, които ще бъдат обучени да провеждат дигитализацията на ромската култура;
– жителите на Пловдив, които ще се запознаят по-добре със своята културна история, както и граждани, интересуващи се от културното наследство и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Кралство Лихтенщайн и Норвегия.