Дейност 6 – ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ „КИН“И „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“ ЗА РАБОТА СЪС ЗАКУПЕНАТА ТЕХНИКА

Спецификата и сложността на закупената техника изисква експертите „КИН и „Дигитализация“ да преминат обучение, което ще създаде ключови компетенции за нейното правилно и ефективно използване. Респективно, в рамките на тази дейност ще бъде организирано едномесечно обучение, разпределено в няколко ключови модула. Експертите „КИН“ и „Дигитализация“ ще се запознаят не само с функционирането на новопридобитата техника, но също така и с методите за дигитализация на движимото културно-историческо наследство. Обучението ще бъде организирано от фирмата/ите изпълнители на обществената поръчка за доставка на техника, като това им задължение ще бъде вменено в договорите с бенефициента – Община Пловдив.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *