Дейност 2 – НАЗНАЧАВАНЕ И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

За изпълнението на дейността по дигитализация на движимото културно-историческото наследство ще бъде назначен персонал от партньорските институции по проекта – ОИ „Старинен Пловдив“, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален исторически музей, Градска художествена галерия и Народна Библиотека „Иван Вазов“.
Персоналът който ще отговоря за провеждането на дигитализацията се състои от 7 броя експерти „Културно-историческо наследство“ (КИН) и 7 броя експерти „Дигитализация“, като поне един от експертите е предвиден да бъде от ромски произход.
Експерти „КИН“ ще имат отговорността за определяне на обектите, които ще се дигитализират и ще подпомагат експертите „дигитализация“. Ще са отговорни за създаването и въвеждането на метаданни за обектите, които ще се дигитализират.
Експерти „Дигитализация“ ще имат отговорността за провеждането на дигитализирация. Ще контролират качеството на дигитализацията – дали крайният продукт на дигитализацията отговаря на стадартите за качество, определени от самите културни институции, чиито фондове се дигитализират.
С оглед на ефективното функциониране на дигиталните центрове, които ще бъдат изградени в рамките на проекта ще бъдат назначени 1 брой управител на дигиталните центрове и 2 броя IT специалисти. Дейността на управителя е свързана с цялостната администрация и управление на дигиталните центрове, докато IT специалистите ще поддържат компютърните конфигурации и функционирането на сървърите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *