Второ обучение по проекта

Второ обучение по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ се проведе на 8 април 2016 в сградата на Регионалния исторически музей на пл. Съединение №1 в Пловдив.

1d45904bdb1be52d168bba5b5753eaca0a846b698691f50965ecdfa2476c8ad7

6d7952d3f9b946f416dca05221e35f1bf5ee26f1c1c7e7d2bb1d2388fbf0ac7b

7aec819e6e1db6c11c05ec7b7cb10cd9a06e727a78d3f8a0e0b48d1de77b3be9

12f8bc2c283e894a5bd333e395bfa52bb0d878612f089a6daaf04705f3fa91bf

20b122e5ae9bc65ce65e10c58c837a919305cb3b0127f64aae36fa2b61f7066c

63c0d6bb54b46d255a0c68db745b12266be4808191fbf4a80eae95affac0abf9

Bejantsi

dd6640a1b89172acb6478a85df0035148c487ed6b1a2ec8636b868faf4112801