Цикъл обучения за работа с фотографската и аудиовизуална техника

През месец ноември 2016 г. се проведоха седем обучителни сесии за работа с фотографската и аудиовизуална техника, закупена по проекта. Обученията бяха ръководени от г-н Димитър Несторов, представител на фирмата-доставчик на техниката. Той запозна експертите, участващи в дигитализацията, със спецификите при заснемането на различните видове артефакти. Отделна обучителна сесия беше посветена на използването на фото- Read More …

Второ обучение по проекта

Второ обучение по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ се проведе на 8 април 2016 в сградата на Регионалния исторически музей на пл. Съединение №1 в Пловдив.

Първо обучение по проекта

Първо обучение по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ се проведе на 1 април 2016 в сградата на Община Пловдив. Представителите на фирма „Лирекс“, доставчик на сканиращата техника, запознаха екипите, които ще провеждат дигитализацията с техническите параметри на сканиращите устройства.

Първа пресконференция по проекта

Първа пресконференция по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ с участието на кмета на общината инж. Иван Тотев и зам.-кмета г-н Стефан Стоянов.

Стартира проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“

Проектът „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“, финансиран от Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, цели дигитализация на движимото и недвижимото културно-историческо наследство (КИН) от фондовете на най-важните културни институции на територията на Община Пловдив – Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален историческо музей – Пловдив, Регионален исторически музей, Read More …